Information / NyheterVårt böneämne vecka 41: Musik och sång är en viktig del i våra gudstjänster och vi är tacksamma för lovsångsteamet som leder oss i tillbedjan och lovprisning. De som tjänar inom detta område kan oftare bli attackerade av ärkefienden, då han själv en gång stod i samma tjänst. Därför är våra förböner oerhört betydelsefulla!  […]

Veckans bön 8/10–14/10


Vårt böneämne vecka 37: Vi tar nya tag efter sommarens ledighet och denna veckan ber vi för pastor, ledning, och vår lokala församling! Vårt främsta uppdrag är att göra Jesus känd i vår stad/ kommun, men också länder,städer som Herren visar oss och inte minst arabvärlden.  Tacka för: Pastor, ledning och församlingen […]

Veckans bön 10/9–16/9