Information / Nyheter
Våra böneämnen för sommaren: Sommaren står för dörren om än på ett annorlunda sätt på grund av pandemin. Vi fortsätter att be mot smittan och likaså ber vi för församlingen/ församlingsmedlemmar samt för dem som brukar komma till våra samlingar.Hösten lägger vi i Guds händer, vilket är det bästa vi […]

Sommarens bön
Vårt böneämne för maj månad: Vi går snart in i maj 2020 och pandemin är ännu inte under kontroll, så vi fortsätter att be mot den, att Herren ska stoppa den! Då vi som församling, just nu, inte kan träffas på vanligt sätt har vi börjat med gudstjänster via nätet. […]

Månadens bön maj