Ord på vägen…


Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. […]

Skatter i himlen


Jesaja 43: 25- 26 Det är jag, jag som FÖR MIN EGEN SKULL stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg. Påminn mig, låt oss gå tillrätta med varandra, tala så att du kan få rätt Detta är en uppmaning till Israel men också till oss/ församlingen. Gud […]

Frimodighet i bön


Romarbrevet 5: 5b ….ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som Han har gett oss. När vi blev födda på nytt blev Gud vår Fader och Han är kärlekens Gud. Vi är födda av kärlek. Guds natur finns i oss och som troende tillhör vi […]

Guds kärlek i våra hjärtanTitus 2: 11- 13 Ty guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga NEJ till all ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Det kristna livet och Guds Ord hör samman, precis som frukterna […]

Guds nåd fostrar oss


Filipperbrevet 2: 5- 7 Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän Han var till i Gudsgestalt, räknade Han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då Han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Genom […]

Att vara tjänare


Jesaja 60: 1- 3 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herren härlighet går upp över dig. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen […]

Löften till Guds folk
Johannes 8: 2- 11 Tidigt på morgonen kom Han- Jesus tillbaka till Tempelplatsen. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda och fariseerna (religiösa ledare) fram till Honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sade: […]

Vi ska inte döma!