Vårt böneämne vecka 49: Julmånaden ber vi för vår kommun och nu är det dags att be för Sorunda. Vi ber att Guds ljus- världens ljus ska lysa på ett speciellt sätt över vår kommun under december månad. Tacka för: Vår fina kommun och vackra stad- Nynäshamn Be för: Kommunledningen Invånarna i Sorunda […]

Veckans bön 4/12–10/12


Att göra plats för Gudsriket Söndag 2017-12-03 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 3/12


Vårt böneämne vecka 48: Under julmånaden ber vi för vår kommun och börjar specifikt med Stora Vika, Sorunda, Ösmo och sist men inte minst Nynäshamn. Vi ber att Guds ljus- världens ljus ska lysa på ett speciellt sätt över vår kommun under december månad. Tacka för: Vår fina kommun och […]

Veckans bön 27/11–3/12Lame mannen vid Betesda Söndag 2017-11-26 Predikant: Thomas Wijk  

Gudstjänst 26/11


Relationer och gemenskap Del 1     ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼   Del 2   Torsdag 2017-11-23 Talare: Anethe Carlsson  

Bibelskola ABC 23/11


Vårt böneämne vecka 47: Den här veckan ber vi för vår huvudstad- Stockholm! Tacka för: Vår vackra huvudstad- Stockholm Be för: Kyrkan- de kristna i stor- Stockholm Medborgarna i stor Stockholm Kommunledning Problemområden speciellt på söder  (droger etc.) men också stor- Stockholm Att många ska komma till tro på Herren Jesus […]

Veckans bön 20/11–26/11Bön Del 1   ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2   Torsdag 2017-11-16 Talare: Monica Werner  

Bibelskola ABC 16/11


Vårt böneämne vecka 46: Resten av november månad ber vi för Sverige och vår huvudstad Stockholm. Vi börjar med Sverige!! Tacka för: Sverige Att vi har fred i vårt land sedan lång tid tillbaka Välfärd Be för: Sverige Regering -de som styr och leder landet Kungafamiljen som representerar vårt land Sveriges […]

Veckans bön 13/11–19/11


Vår bild av verkligheten Söndag 2017-11-12 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 12/11