Vår tro


Vår Tro

Vi väljer att presentera den trosförklaring som den stora Världspingstgemenskapen (PWF) har formulerat:

  1. Vi tror att Bibeln är inspirerad och det enda auktoritativa, ofelbara Gudsordet.
  2. Vi tror på en enda evig treenig Gud, Fader, Son och helig Ande.
  3. Vi tror på Jesu Kristi gudom, jungfrufödseln, Jesu syndfria liv, Hans under, Hans ställföreträdande försoningsdöd genom att Han göt sitt blod, Hans fysiska uppståndelse, Hans uppstigande till Faderns högra sida och Hans återkommande i makt och ära.
  4. Vi tror att syndiga och förlorade människor måste födas på nytt i den helige Ande, genom tron på Jesus Kristus, för att bli frälsta.
  5. Vi tror på dopet i den helige Ande, med tungotalet som tecken, efter Andens ingivelse enligt Apg 2:4, samt de andliga gåvorna och tjänsterna i funktion.
  6. Vi tror på möjligheten till ett gudfruktigt liv genom den helige Andes verk i den kristne.
  7. Vi tror på uppståndelsen för såväl frälsta som förlorade, de frälsta till evigt liv och de förlorade till förtappelse.
  8. Vi tror på Jesu Kristi församling och de troendes enhet.
  9. Vi tror att kristen tro skall omsättas i praktisk handling i vardagslivet och att det är nödvändigt att betjäna människor på livets alla områden, det omfattar inte endast det andliga, utan också sociala, politiska och fysiska behov.