1
Ljus & salt Söndag 2021-01-24 kl 1700 Predikan: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 24/1


Ett liv i tillbedjan Söndag 2021-01-17 kl 1800 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 17/1


Ge rum för Gud att växa i ditt liv! Söndag 2021-01-10 kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 10/1Jesus först varje dag 2021! Söndag 2021-01-03 Talare: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Nyårsapell 3/1


Ekumenisk Nyårsgudstjänst Fredag 2021-01-01 kl 1500 Nätgudstjänst: Svenska Kyrkan i Nynäshamn

Nyårsgudstjänst 1/1


1
Pastorns hälsning inför 2021 Söndag 2020-12-27 Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Hälsning inför 2021Missa inte årets föreställning! Söndag 2020-12-20 kl 1800 Presenteras av: Hillsong Sverige

This is Christmas!1
Gör vägen rak för Jesus! Söndag 2020-12-13 kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 13/12