Vårt böneämne vecka 42: Vår församling har två missionsåtagande som vi behöver be för. Vi börjar med Voice of Hope /Hoppets röst- webbradio. Arbetet är mycket fruktbärande! Tacka för: Att vi som församling får vara med att ge ut evangeliet på arabiska till många andra länder. Paul Vasilios från Egypten boende på Cypern som […]

Veckans bön 16/10--22/10Vårt böneämne vecka 41: På fredag- lördag 13- 14 oktober i Uppsala Pingst, är det åter dags för Swedish Guris Tech att hålla en konferens angående ljud och ljus i våra församlingar. Vi gläder oss åt detta arbete/ tjänst som är en välsignelse för hela vår församling! Tacka för: Att Sw Gu […]

Veckans bön 9/10–15/10


Vårt böneämne vecka 40: Vår församling engagerar sig i arbete för hemlösa, ensamma och alkohol- och drogberoende, bland annat genom att verka som LP-kontakt med öppet hus för sopplunch på måndagar och fika på fredagar. Vi behöver be för denna gren i vårt församlingsarbete. Tacka för: Att vi kan vara en […]

Veckans bön 2/10–8/10


Låt evangelium prägla våra liv! Söndag 2017-10-01 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 1/10Nattvarden Del 1   ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2 Torsdag 2017-09-28 Talare: Sven-Gunnar Hultman  

Bibelskola ABC 28/9


Vårt böneämne vecka 39: Under hösten kommer vi att ha församlingsmöten sista lördagen i september, oktober och november. Det är viktigt att be för dessa samlingar, då det förutom det administrativa blir gemenskap och samtal om församlingens framtid mm Tacka Gud: Hans trofasthet genom åren Be för: Välsignad gemenskap Att många […]

Veckans bön 25/9–1/10


Varför når inte mina böner högre än taket? Söndag 2017-09-24 Predikant: Manuel Henriques  

Gudstjänst 24/9Diakoni Del 1 ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2 Torsdag 2017-09-21 Talare: Albin Söderström  

Bibelskola ABC 21/9


Vårt böneämne vecka 38: Det är åter dags för ABC- Bibelskola i Stockholms län som gäller 10 tillfällen i höst, med början torsdagen den 21 september kl 18. 00. Denna satsning behöver vi ber för! Tacka för Möjligheten att på detta sätt få lyssna till bibelundervisning Be för: Stark bra […]

Veckans bön 18/9–24/9


Varför drabbas bra människor av dåliga saker? Del 3: Hur bemöter vi prövningar? Söndag 2017-09-17 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 17/9