Våra böneämnen för sommaren: Sommaren står för dörren om än på ett annorlunda sätt på grund av pandemin. Vi fortsätter att be mot smittan och likaså ber vi för församlingen/ församlingsmedlemmar samt för dem som brukar komma till våra samlingar.Hösten lägger vi i Guds händer, vilket är det bästa vi […]

Sommarens bön


Löftet gäller dig! Söndag 2020-05-31 kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 31/5
I väntan på Faderns löfte   Söndag 2020-05-24   kl 1700 Predikant: Emanuel Reinholdsson   Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 24/5Ett möte med Jesus kan förändra allt! Söndag 2020-05-17  kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 17/5
Det finns mer att upptäcka! Söndag 2020-05-10  kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 10/5


Närma dig Jesus!     Söndag 2020-05-03  kl 1700 Predikant: Thomas Wijk   Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!  

Gudstjänst 3/5