Vad kan vi göra? Lidandets problem, del 3 Söndag 2020-07-05 kl 1800 Predikant: Albin Söderström Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 5/7


Vår bild av världen Lidandets problem, del 2 Söndag 2020-06-28 kl 1800 Predikant: Albin Söderström Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 28/6


Vår bild av Gud Lidandets problem, del 1 Söndag 2020-06-21 kl 1800 Predikant: Albin Söderström Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 21/6Ett nytt bud ger jag er! Söndag 2020-06-14 Kl 1800 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 14/6Ett förvandlat hjärta Söndag 2020-06-07 kl 1700 Predikant: Sofie Reinholdsson Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 7/6
Våra böneämnen för sommaren: Sommaren står för dörren om än på ett annorlunda sätt på grund av pandemin. Vi fortsätter att be mot smittan och likaså ber vi för församlingen/ församlingsmedlemmar samt för dem som brukar komma till våra samlingar.Hösten lägger vi i Guds händer, vilket är det bästa vi […]

Sommarens bön


Löftet gäller dig! Söndag 2020-05-31 kl 1700 Predikant: Thomas Wijk Tack för din gåva i kollektboxen längst ner på sidan!

Gudstjänst 31/5