Vårt böneämne vecka 8: Veckan som kommer ber vi för alla som på något sätt tjänar i församlingen. Vi ber också för församlingsledningen! Tacka för: Villigheten att tjäna i olika uppgifter Be för: Glädje i tjänsten Kraft och uppmuntran från Herren För församlingsledningen; Att fatta rätta beslut i olika ärenden 1 […]

Veckans bön 19/2--25/2Vårt böneämne vecka 7: Vi har fantastiskt duktiga tekniker i vår församling och nya har tillkommit. Den här veckan ber vi för tekniker teamet! Tacka för: Bröder med gåvor inom detta område Bra teknik i vår församling Be för: Glädje i tjänsten Var och en och inte minst nya medarbetarna […]

Veckans bön 12/2–18/2


Vårt böneämne vecka 6: Vi har ett rikt musik/ sångliv i församlingen, men vi behöver bli fler! Teamet är ständigt på plasts och det skulle ju vara underbart om vi hade två olika team som kunde turas om?! Tacka för: Teamets trofasthet Be för: Uppmuntran och glädje för teamet Fler […]

Veckans bön 5/2–11/2


Gud har någonting att säga genom dig! Söndag 2018-02-04 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 4/2Vårt böneämne vecka 5: Vårt LP arbete behöver våra förböner! Tacka för: Att vi kan vara en LP kontakt Alla som tjänar inom LP Alla som kommer till vår kyrka pga LP Be för: Ingrid som är föreståndare Övriga fantastiska volontärer Fler arbetare behövs och gärna fler män Att människor […]

Veckans bön 29/1–4/2


I den Helige Andes kraft Söndag 2018-01-28 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 28/1


Vårt böneämne vecka 4: Under ett år har vi varit utan pastor/ föreståndare i vår församling. Men Albin som vise föreståndare och många andra har hjälpt oss under denna tid. Vi har bett intensivt om en pastor efter Guds hjärta för en tid som denna. Nu har svaret kommit Halleluja! Pastor Thomas […]

Veckans bön 22/1–28/1Ni är världens hopp! Söndag 2018-01-21 Predikant: Anethe Carlsson  

Gudstjänst 21/1


Vårt böneämne vecka 3: Vi har gått in i ett nytt år 2018 och det bästa vi kan göra är att lägga det i Guds händer. Nästa vecka börjar den ekumeniska böneveckan som vi behöver be för;  att vi i våra olika kyrkor ber enlighet med Guds planer och vilja för  vår stad/ […]

Veckans bön 15/1–21/1


Låt försona er med Gud! Söndag 2018-01-14 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 14/1