Vårt böneämne vecka 50: Julmånaden ber vi för vår kommun och nu är det dags att be för Ösmo Vi ber att Guds ljus- världens ljus ska lysa på ett speciellt sätt över vår kommun under december månad. Tacka för: Vår fina kommun och vackra stad- Nynäshamn Be för: Kommunledningen Invånarna i Ösmo De […]

Veckans bön 11/12--17/12Vårt böneämne vecka 49: Julmånaden ber vi för vår kommun och nu är det dags att be för Sorunda. Vi ber att Guds ljus- världens ljus ska lysa på ett speciellt sätt över vår kommun under december månad. Tacka för: Vår fina kommun och vackra stad- Nynäshamn Be för: Kommunledningen Invånarna i Sorunda […]

Veckans bön 4/12–10/12


Vårt böneämne vecka 48: Under julmånaden ber vi för vår kommun och börjar specifikt med Stora Vika, Sorunda, Ösmo och sist men inte minst Nynäshamn. Vi ber att Guds ljus- världens ljus ska lysa på ett speciellt sätt över vår kommun under december månad. Tacka för: Vår fina kommun och […]

Veckans bön 27/11–3/12


Lame mannen vid Betesda Söndag 2017-11-26 Predikant: Thomas Wijk  

Gudstjänst 26/11Vårt böneämne vecka 47: Den här veckan ber vi för vår huvudstad- Stockholm! Tacka för: Vår vackra huvudstad- Stockholm Be för: Kyrkan- de kristna i stor- Stockholm Medborgarna i stor Stockholm Kommunledning Problemområden speciellt på söder  (droger etc.) men också stor- Stockholm Att många ska komma till tro på Herren Jesus […]

Veckans bön 20/11–26/11


Vårt böneämne vecka 46: Resten av november månad ber vi för Sverige och vår huvudstad Stockholm. Vi börjar med Sverige!! Tacka för: Sverige Att vi har fred i vårt land sedan lång tid tillbaka Välfärd Be för: Sverige Regering -de som styr och leder landet Kungafamiljen som representerar vårt land Sveriges […]

Veckans bön 13/11–19/11


Vår bild av verkligheten Söndag 2017-11-12 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 12/11Gudstjänsten Del 1   ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2   Torsdag 2017-11-09 Talare: Thomas Hallström  

Bibelskola ABC 9/11


Vårt böneämne vecka 45: Den här veckan ber vi för alla de som hjälper till med servering utöver det schema som vi har gemensamt! Vi ber också specifikt för våra mötesvakter! Allt arbete för Herren är viktigt och det är när vi hjälps åt som vi får allt att fungera!  […]

Veckans bön 6/11–12/11