Ord på vägen…


  Johannes 8: 1- 11 Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem.
  Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade […]

Jesus och äktenskapsbryterskan


1
Filipperbrevet 4:6- 7 Bekymra er inte för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vad ska vi göra när vi har bekymmer? Vi ska låta […]

Bekymra er inte
Kraft från himlen och en ny tidsålder bryter in! Nyligen firade vi påsk, och i förra veckan Kristi Himmelsfärdsdag och nu firar vi pingst! Apostlagärningarna 1: 1- 14 …….Då de/ apostlarna vände tillbaka till det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de […]

Pingstens underNåd är ett starkt ord, man kan säga att nåden är ”grunden för grunderna”. Tänk att vi får leva i nådens tidsålder. I GT var ”nådastolen” platsen för Guds uppenbarelse. När vi förblir i nåden, då förblir Han över oss med sin förlösta närvaro. Ordet nåd i NT är översättningenen […]

Kraften i Guds nåd1 Tessalonikerbrevet 4: 13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Sorg har drabbat oss var och en, eller kommer att drabba oss förr eller senare under vårt […]

Att sörjaJesu ankomst Ty ett barn blir oss fött, en Son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är; Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Detta löfte från Gud är uppfyllt, ett barn har blivit oss fött, en Son Jesus Kristus har blivit oss given. Det […]

Bered väg för Herren