Kraften i Guds nåd


Nåd är ett starkt ord, man kan säga att nåden är ”grunden för grunderna”. Tänk att vi får leva i nådens tidsålder. I GT var ”nådastolen” platsen för Guds uppenbarelse. När vi förblir i nåden, då förblir Han över oss med sin förlösta närvaro.

Ordet nåd i NT är översättningenen av det grekiska ordet ”charis”, som betyder barmhärtighet, oförtjänad gunst och favör. Nåd är något vi får helt gratis och oförtjänt, men det är inte något billigt! Det kostade Jesus ALLT!

Gud ger oss sin nåd, bara på grund av  vem Han är i sin kärleksnatur. Guds godhet och nåd är djupare än vad någon människa kan förstå. Nåden är en kraft och ett heligt inflytande som Gud utövar över oss. En människa som står under nådens inflytande befinner sig under Guds dragningskraft, som ständigt drar henne närmare Jesus. Den människan växer ständigt i Guds kärlek, i tro och i sin kunskap om Herren.

Efesierbrevet 2: 8- 9

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall  berömma sig”.

Till och med tron är en Guds gåva! Båden nåden och tron kommer från Gud, men nåden kommer före tron. Utan nåd blir det ingen tro. Sann TRO kommer när vi förstår nåden. Herren välsignar inte egna gärningar, utan Gud verkar enbart genom nåden. Ingen människa kan göra sig förtjänt av någonting från Gud.

…..”inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig!”

Herren vill göra mycket genom våra liv, men enbart på det sättet att Han får all ära! Det går inte att t.ex säga” Jag stod i tro, jag bad, jag gjorde det och det etc. Nej! Nåd, tro och ande går hand i hand med varandra. Samtidigt går ”köttet”- vår gamla människa, gärningar och lagen hand i hand.

Låt oss be att Gud ska uppenbara nåden för oss alla, på ett nytt starkt sätt!!! Låt oss förbli i nåden, så att Han kan ösa välsignelser över oss, våra familjer, församlingen, vår stad och vårt land.

 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *