LP


Vårt böneämne vecka 40: Vår församling engagerar sig i arbete för hemlösa, ensamma och alkohol- och drogberoende, bland annat genom att verka som LP-kontakt med öppet hus för sopplunch på måndagar och fika på fredagar. Vi behöver be för denna gren i vårt församlingsarbete. Tacka för: Att vi kan vara en […]

Veckans bön 2/10–8/10


Vårt böneämne vecka 19: Vår församling är en LP- kontakt som behöver vår förböner! LP:s verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förbygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcenrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling. Tacka för: Ingrid- LP föreståndare […]

Veckans bön 8/5–14/5


Vårt böneämne vecka 8: Församlingens LP- arbete har startat upp igen efter helgerna, nämligen måndagen den 9 jan. Detta är en gren i vår församlings arbete som vi gläder oss mycket åt. Ingrid som LP- föreståndare och hennes team behöver våra förböner. Vi behöver också be för LP- arbetet i stort och speciellt […]

Veckans bön 20/2–26/2