Veckans bön 8/5–14/5


Vårt böneämne vecka 19:

Vår församling är en LP- kontakt som behöver vår förböner!
LP:s verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förbygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcenrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.
Tacka för:
  • Ingrid- LP föreståndare i vår församling
  • Hela LP- teamet
  • Att vi kan hjälpa människor på det här sättet
Be för:
  • Fortsatt välsignelse på alla områden för LP- arbetet i stort och lokalt i vår församling
  • Människorna som kommer till vår LP- kontakt, att de ska får hjälp till ande, själ och kropp
Jesaja 58: 6- 7
”Nej, detta är den fasta som jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *