Allmänt


På denna sida finner du länkar av mera allmän karaktär, t ex länkar till olika verksamhetsgrenar inom Pingst.


Pingst_logo

Huvudhemsidan för svenska Pingstverksamheten återfinns förstås på www.pingst.se


IBRA Media, Pingströrelsens mediamissionsverksamhet, startade redan 1955 med radiosändningar Ibra_logopå svenska från Tanger i Marocko. Sedan dess har verksamhetsfältet utökats till att omfatta en stor del av världen, på många språk och dialekter och med alla typer av media. Läs om IBRA på www.ibra.se


pmu_logoEn annan avdelning inom Pingströrelsen, som också är verksam över en stor del av världen, är PMU, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete. PMU är bland annat engagerat i många SIDA-projekt. Du återfinner PMU:s hemsida på www.pmu.se


Pingst-Ung_logoPingströrelsens barn- och ungdomsverksamhet har många olika verksamhetsgrenar. Du kan läsa om dessa på www.pingstung.se , och där kan du också hitta massor av material som är lämpligt att använda i just barn- och ungdomsverksamhet.


SwedishGurus_logo

 Vi i Pingstkyrkan Nynäshamn är stolta över vårt duktiga teknikerteam, Swedish Gurus of Tech, som regelbundet håller konferenser och teknikdagar på olika ställen i landet. Vill du veta mera om teknikstöd i kyrkan så ta en titt på swedishgurus.se! Här hittar du massor av tips och gratis resurser! Kolla regelbundet in på deras hemsida för att inte missa teknikdagar i din närhet, och sponsra gärna deras verksamhet via Swish 123 097 24 30


LP-loggaLP:s verksamhetsidé är att med den kristna tron som grund förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och
behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling. Länken till LP är: www.lp-verksamheten.se

Vårt mål är att:

  • Hjälpa alla människor med drog- alkoholmissbruk till ett nytt drogritt och fungerande liv.
  • Förebygga uppkomsten av missbruk hos ungdomar och riskgrupper.
  • Underlätta situationen för anhöriga och barn till missbrukare.

Vårt motto är:
– För hela människan, hela vägen!


LP-kontakten, Nynäshamn

Vår verksamhet (tillfälligt pausad från hösten 2022)

LP-kontakten vänder sig till dig med beroendeproblem och som vill ha stöd och motivation att förändra din livssituation. Vi erbjuder också hjälp i kontakten med olika myndigheter och sjukvård m.m.

Hos oss får du en möjlighet att på olika sätt delta i en avslappnad och drogfri gemenskap, där var och en är med och bidrar på sitt sätt. Alla kan hjälpa till att sponsra verksamheten, t.ex. genom ett bidrag via Swish 123 100 87 70

Ansvarig för LP-kontakten i Nynäshamn är Ingrid Lindqvist, som du kan nå på tel 070-838 84 15 eller via email ingrid.lindqvist.il49@gmail.com

Hos oss är alla välkomna! Du finner oss på Facebook


Open Doors arbetar i de länder där förföljelsen av kristna är som störst. De stärker, utrustar och uppmuntrar den lokala församlingen att, trots förföljelsen, vara Kristi ljus på dessa platser.

opendoorsEn av de största utmaningarna för de kristna som lever under tyranni och förtryck är isoleringen – från Guds ord och från Kristi kropp. Denna isolering vill Open Doors bryta. Där andra kristna organisationer inte kan komma in eller har tvingats fly från förtryckande regeringar eller kulturer, finns Open Doors och tillhandahåller biblar, utbildar kristna ledare, utvecklar kristna samfund, stöttar, är närvarande, ber samt startar opinion för dessa lidande systrar och bröder. När de kristna stärks i Herren börjar de leva genom Guds förlåtelse och når ut i kärlek – även till sina förtryckare. Våra syskon i den förföljda kyrkan har en unik möjlighet att nå ut i samhällen och sammanhang som annars aldrig skulle vara öppna för evangeliet – men de kan inte göra det ensamma. Länken till Open Doors är: www.open-doors.se

De behöver dig!