Verksamheter


Våra olika verksamhetsgrenar

Eftersom vi är en församling där många olika intressen samlats genom åren har flera olika verksamhetsgrenar också vuxit fram. Läs mer om respektive område här nedanför!.

Om du vill bli en del av vår församling eller delta i någon av våra verksamheter, tveka inte – kontakta oss!


Gudstjänst

”Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse.”

(1 Kor 14:26)

family-worship
Under en vanlig vecka är det olika slags gudstjänster i Pingstkyrkan men söndagen, som är Herrens dag, har sin speciella prägel som dagen vi möts för att fira veckans offentliga gudstjänst.

Varje söndag kl 17.00 är det offentlig gudstjänst (utom maj – augusti då tiden är 18.00). Gudstjänsten präglas av bön, sång, bibelläsning och predikan. Vid varje tillfälle ges möjlighet att lämna fram sina böneämnen och få personlig förbön.


Bön

”Ropa till mig, så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.”

(Jeremia 33:3)

”Be utan uppehåll”

(Första Tessalonikerbrevet 5:17)

”Som andningen är för vårt fysiska liv, bör bönen vara för vårt andliga liv”

Carl-Erik Sandberg, missionär och tidigare präst i S:ta Clara kyrka i Stockholm, har sagt:
”När vi började be två timmar per dag, så började nästan allting i församlingen att växa”


Musik och sång

”Prisa honom med basunklang, prisa honom med psaltare och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren! Halleluja!”

(Psaltaren 150:3-6)

Ett gudstjänstfirande utan sång och musik känns nästan otänkbart. I vår församling sjunger vi gärna och mycket tillsammans. Vi har en liten grupp musiker som leder oss i lovsång och tillbedjan där vi blandar gamla och nya sånger.

Kom med och sjung Herrens lov…


Bibelstudier

”De sade till varandra: ’Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss?’”

(Lukasevangeliet 24:32)

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.”

(Hebreerbrevet 4:12)

Vi har mini-bibelstudier före bönemötet varje torsdag kväll.


Mission

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

(Matteusevangeliet 28:18-20)

Som församling och tillsammans med landets övriga pingstförsamlingar bedriver vi mission över världen. Mission som handlar om att sprida det glada budskapet om Jesus Kristus till världen kan handla om att i ord förkunna genom radio och TV och gudstjänster samt genom bibelskolor utrusta nationella förkunnare, men också genom att stötta sjuk och hälsovårdsprojekt eller brunnsborrning för att bara nämna några områden.

Läs gärna mer om pingstförsamlingarnas internationella arbeta på dessa hemsidor: www.ibra.se och www.pmu.se


Social verksamhet

”Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok.Ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.”

(Jesaja 58:6-7)

Vår församling engagerar sig i arbete för hemlösa, ensamma och alkohol-och drogberoende, bland annat genom att verka som LP-kontakt med öppet hus för sopplunch på måndagar och fika på fredagar (vi har dock pausat sopplunch och fika tillfälligt eftersom det även erbjuds på andra håll).
Vi genomför även klädinsamling för Lettland varje vår.


Teknisk verksamhet

””I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.””

(Kolosserbrevet 2:3)

Våra duktiga tekniker utbildar även andra genom återkommande kurser och konferenser på olika platser. Läs mer på Swedishgurus.se