LovsångVårt böneämne vecka 41: Musik och sång är en viktig del i våra gudstjänster och vi är tacksamma för lovsångsteamet som leder oss i tillbedjan och lovprisning. De som tjänar inom detta område kan oftare bli attackerade av ärkefienden, då han själv en gång stod i samma tjänst. Därför är våra förböner oerhört betydelsefulla!  […]

Veckans bön 8/10–14/10