Veckans bön 5/2–11/2


Vårt böneämne vecka 6:

Vi har ett rikt musik/ sångliv i församlingen, men vi behöver bli fler! Teamet är ständigt på plasts och det skulle ju vara underbart om vi hade två olika team som kunde turas om?!
Tacka för:
  • Teamets trofasthet
Be för:
  • Uppmuntran och glädje för teamet
  • Fler arbetare med gåvor inom sång/ musik
  • Gärna ytterligare ett team så de kan bytas om
Ps 149:1 ”Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i de trognas församling!”

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *