Jesus och äktenskapsbryterskan


 

Johannes 8: 1- 11

Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem.
  Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade: ”Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott.  I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?” Detta sade de för att pröva honom och få något att anklaga honom för . Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken.
När de fortsatte fråga honom, reste han sig och sade: ”Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne.” Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en, de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sade till henne: ”Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?” Hon svarade: ”Nej, Herre.” Då sade Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer!”


”Mästare” titulerade de Jesus, vilket visar att de ändå gett honom en viss auktoritet, eller att de kanske helt enkelt försökte smickra honom?! Varför greps inte mannen samtidigt? Om hon togs på bar gärning måste de ha vetat vem mannen var?! Lagen krävde nämligen att båda skulle stenas (3 Mosebok 20: 10, 5 Mosebok 22: 22). Ledarna utnyttjar kvinnan för att gillra en fälla för Jesus!

Men Jesus visheten själv, valde sina ord och handlingar väl. Han böjde sig ner och skrev med fingret på marken. Jag undrar vad han skrev? Började han skriva upp männens/ de religiösas synder?

”Den av er som är UTAN SYND kan kasta första stenen på henne,” sa Jesus. Visserligen hade de skriftlärda och fariseerna en vilja att leva utan synd, men att gå så långt som att förklara sig syndfri, de kunde de inte. Här stod de dömda av Guds Ord. I Jesu svar fanns inget att anklaga honom för.

De äldre gick först därifrån…sen gick de en efter en. Jesus blev ensam kvar med kvinnan som stod där…….”inte heller jag dömer dig, gå och synda inte mer.”

Man kunde ju kanske tänka att Jesus skulle sagt till kvinnan att han förlåter och sedan sänt iväg henne. Men det gjorde han inte, utan gav henne en möjlighet till omvändelse. Vi ser ju i berättelsen att hon kom inte frivilligt till Jesus utan blev ditsläpad av de religiösa ledarna. Hon kallade Jesus för ”Herren” men vi kan inte läsa att hon uttryckte någon ånger?! Men händelsen måste ha gjort ett oerhört intryck på kvinnan. Jag tror att den ledde till att hon omvände sig och började ett nytt liv i tro på Jesus.

Omvändelse är mycket viktigt först och främst till frälsning. En omvändelse  från vårt gamla sätt att leva utan Jesus. Det är en omvändelse från mörker till ljus.

Vi är svaga på olika områden och på ett sätt behöver vi omvända oss varje dag, av olika anledningar. Att omvända sig är att dö bort från det gamla sättet att leva…gång på gång.

På grund av vad Jesus gjorde på korset är vi förlåtna, men vi kommer ständigt till korta och behöver ständigt leva i förlåtelse och omvändelse.

Vår frälsning ska vi inte ta lätt på, men vi ska inte heller leva i fördömelse och tro att mina synder var så hemska, så jag är kanske ändå inte förlåten. Det finns två diken och bäst är att vandra mitt på vägen. Jesus är vägen sanningen och livet…

Mika 7: 9

..du ska kasta alla dras synder i havets djup! Amen!

Corrie ten Boom, en holländsk syster i Herren som satt i koncentrationsläger, därför att hon och hennes familj gömde judar under andra världskriget brukade tillägga när hon läste detta bibelord;  Och Gud har satt upp en skylt där det står: FISKE FÖRBJUDET!

Amen!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *