Vårt böneämne vecka 42: Vår församling har två missionsåtagande som vi behöver be för. Vi börjar med Voice of Hope /Hoppets röst- webbradio. Arbetet är mycket fruktbärande! Tacka för: Att vi som församling får vara med att ge ut evangeliet på arabiska till många andra länder. Paul Vasilios från Egypten boende på Cypern som […]

Veckans bön 16/10–22/10


Tacka Gud i allt! Söndag 2017-10-15 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 15/10


Själavård/bikt Del 1     ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼  Del 2 Torsdag 2017-10-12 Talare: Monica Winerdal  

Bibelskola ABC 12/10Vårt böneämne vecka 41: På fredag- lördag 13- 14 oktober i Uppsala Pingst, är det åter dags för Swedish Guris Tech att hålla en konferens angående ljud och ljus i våra församlingar. Vi gläder oss åt detta arbete/ tjänst som är en välsignelse för hela vår församling! Tacka för: Att Sw Gu […]

Veckans bön 9/10–15/10Bibeln som norm Del 1   ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2   Torsdag 2017-10-05 Talare: Manuel Henriques  

Bibelskola ABC 5/10Vårt böneämne vecka 40: Vår församling engagerar sig i arbete för hemlösa, ensamma och alkohol- och drogberoende, bland annat genom att verka som LP-kontakt med öppet hus för sopplunch på måndagar och fika på fredagar. Vi behöver be för denna gren i vårt församlingsarbete. Tacka för: Att vi kan vara en […]

Veckans bön 2/10–8/10


Låt evangelium prägla våra liv! Söndag 2017-10-01 Predikant: Albin Söderström  

Gudstjänst 1/10


Nattvarden Del 1   ∼∼∼∼     Fikapaus     ∼∼∼∼ Del 2 Torsdag 2017-09-28 Talare: Sven-Gunnar Hultman  

Bibelskola ABC 28/9