Mission
Vårt böneämne vecka 38: Det ska hållas en missionskonferens i Filadelfia Stockholm, fredag 23 september- sön 25 september med temat SÄND. Våra missionärer; Jan- Erik och Birgitta Mattsin, Anna- Gun och Tommy Wikström samt Viktor Silfver är inbjuda av vår församling I vår församling predikar Jack- Tommy Ardenfors på söndagen, […]

Veckans bön 19/9–25/9