Månadsarkiv: juli 2015


Jesus uppmanade sina lärjungar att älska sin nästa. När Han gjorde det så fick han frågan, ”vem är min nästa?”. Frågan är lika relevant idag som den var då, en gång för nästan 2000 år sedan. Om jag ska älska någon, så är det bra att veta vem jag ska […]

Älska din nästa


2
Förbönens konst har till synes gått förlorad i Guds församling!? De första pingstvännerna visste en del om den. Den andra generationens pingstvänner vet lite om den. Tredje generationens pingstvänner vet nästan ingenting om den. Men för att Gud ska kunna göra vad Han vill ha utfört, måste förbönens konst återuppväckas. När jag […]

Upplivande av förbönskonsten nr 1