Månadsarkiv: mars 2016


Vårt böneämne vecka 13-16: Vi kommer nu att be för samma böneämne under fyra veckor och böneämnet är VÄCKELSE, som ju har med att göra med ett UPPVAKNANDE för oss som tror och för de icke troende är det komma till LIV genom pånyttfödelsen! Tacka för: Att vi är kallade i att leva i en […]

Veckans bön 28/3-24/4


Det finns en berättelse om en en liten pojke som stod i ett gathörn och tittade på en film om påsken som visades i ett skyltfönster i hans stad. En man stannande och frågade pojken: ”Vad tittar du på?” ”Det är om Jesus på korset”,  svarade pojken. ”Ser du soldaterna fortsatte […]

Påsken- ”slutet på berättelsen”
Vårt böneämne vecka 12: Denna vecka firar vi åter Påsken med allt vad det innebär av tacksamhet för vad Jesus Kristus gjort för oss. Han dog på korset för hela mänskligheten och uppstod igen på den tredje dagen. Detta blir verklighet för var och en som tror! Tacka för: Påskens budskap […]

Veckans bön 21/3-27/3