Anna-Gun


  Johannes 8: 1- 11 Sedan gick var och en hem till sitt, och Jesus gick ut till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom, och han satte sig ner och undervisade dem.
  Då förde de skriftlärda och fariseerna dit en kvinna som hade […]

Jesus och äktenskapsbryterskan


1
Filipperbrevet 4:6- 7 Bekymra er inte för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vad ska vi göra när vi har bekymmer? Vi ska låta […]

Bekymra er inte
Svenska folk, du borde tacka Gud för landet han dig gav, detta land, som såg oss födas, där en gång vi får vår grav. Där föräldrahemmet trygga givit oss en barndom skön, där en älskad mor oss lärde bedja trosfrisk barnabön. Han med fulla händer givit riklig bärgning åt vårt land: […]

Nationaldagen, sång av Lewi Pethrus


Kraft från himlen och en ny tidsålder bryter in! Nyligen firade vi påsk, och i förra veckan Kristi Himmelsfärdsdag och nu firar vi pingst! Apostlagärningarna 1: 1- 14 …….Då de/ apostlarna vände tillbaka till det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de […]

Pingstens under


Den uppståndne Jesus och apostlarna befann sig på Oljeberget i Jerusalem och då inträffade följande händelse; Apostlagärningarna 1: 9- 11 Då han/ Jesus hade sagt detta (i vers 7-8), såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han […]

Kristi himmelsfärdsdag
Det finns en berättelse om en en liten pojke som stod i ett gathörn och tittade på en film om påsken som visades i ett skyltfönster i hans stad. En man stannande och frågade pojken: ”Vad tittar du på?” ”Det är om Jesus på korset”,  svarade pojken. ”Ser du soldaterna fortsatte […]

Påsken- ”slutet på berättelsen”