Pingstens under


Kraft från himlen och en ny tidsålder bryter in!

Nyligen firade vi påsk, och i förra veckan Kristi Himmelsfärdsdag och nu firar vi pingst!

Apostlagärningarna 1: 1- 14

…….Då de/ apostlarna vände tillbaka till det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig- Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesus mor Maria, och vidare hans bröder

När Jesus dog skingrades lärjungarna åt olika håll. De var besvikna, rädda och fruktade för sina liv.

Men, efter Jesus uppståndelse var Han tillsammans med dem i 40 dagar. Den tiden förändrade dem TOTALT!! Efter mötet med den uppståndne Jesus, var de orädda och riskerade allt för att sprida de goda nyheterna om Honom ut över världen.

Lärjungarna, tillika med Maria, Jesu moder, och några andra kvinnor samt Jesu bröder, BAD utifrån Guds löfte och de fick bönesvar som vi ser verkningarna av än idag. En väckelse och andeutgjutelse som inte har lämnat jorden än. Men de förstod inte riktigt och undrade över Riket- Israel som Han skulle upprätta. Församlingen var ju ännu inte född och de förstod inte att det handlade om ett andligt rike och människors hjärtan och liv. Först när den Helige Ande var given skulle lärjungarna förstå detta.

Tack vare deras lydnad är vi frälsta idag! De gjorde som Herren sa; de väntade i bön på kraft från himlen!! När vi är lydiga kan många, många människor möta den uppståndne Jesus och bli frälsta idag, räddade för evigheten!!!

Herren vill att evangeliet ska spridas och Han har gett oss den Heliga Andes kraft att bli Hans vittnen, men allt börjar i bön och fortsätter i bön.

Apostlagärningarna 2: 1- 8

När pingstdagen hade kommit var de alla församlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den Helige Ande och började tala främmande språk, allt eftersom Anden ingav dem att tala…..

Alla var församlade, en samling som snart skulle se manifestationen av församlingens födelse! Här kommer resultatet av endräktig bön/ bönesvar- löftets uppfyllelse. De får kraft från himlen!

Den Helige Ande beskrivs ofta med bilder i Bibeln, som ofta är hämtade från naturen.

”ett dån, såsom en våldsam storm hade dragit fram”

 Anden kom över dem såsom en våldsam storm och då vet vi att vinden är kraftig! Och just vinden är en mycket viktig bild av Anden. På hebreiska heter ande ”ruah” och på grekiska ”pneuma” men bägge orden kan också betyda vind. På svenska har vi också en koppling mellan ande och vind i ordet andedräkt.

Vinden är osynlig men ändå verksam…på samma sätt är det med Anden.

Den Helige Ande är Guds vind som blåser genom världen, som väcker allt dött till liv, som förnyar det som är gammalt. Vi kan inte kontrollera vinden men vi kan fångas av den!

Den andra bilden i de verser vi läste handlar om elden ”och tungor såsom av eld”.

Anden är som en värmande eld för vår inre människa. När vi är kalla och kanske likgiltiga, när allt känns fruset och dött så kan Livgivaren den Helige Ande värma oss till liv igen!

 

Ett nytt folk, en ny tidsålder

När församlingen föddes på Pingstdagen skapades ett NYTT FOLK som skulle bestå av människor från alla folk.

Nu bröt en NY TIDSÅLDER in och något som hittills varit en hemlighet blev nu uppenbarat.

Den nya tidsåldern kallas:

Församlingens tidsålder/ nådens tidsålder/Andens tidsålder eller det nya förbundets tidsålder.

Genom Guds nåd skulle evangeliet om Guds frälsning till alla folk genom tron på Jesus Messias nå ut i hela världen. Alla människor, vilka de än var och var de än kom ifrån kunde genom att åkalla Namnet Jesus, få frälsning i Hans Namn!

Amen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *