Sverige
Svenska folk, du borde tacka Gud för landet han dig gav, detta land, som såg oss födas, där en gång vi får vår grav. Där föräldrahemmet trygga givit oss en barndom skön, där en älskad mor oss lärde bedja trosfrisk barnabön. Han med fulla händer givit riklig bärgning åt vårt land: […]

Nationaldagen, sång av Lewi Pethrus