Jesus ger oss vila


Matt 11: 28- 30

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.

När vi kommer till Jesus första gången för frälsning, finner vi vila för våra själar. Men också när vi kommer till Honom i vår fortsatta pånyttfödda vandring, ger Han vila för våra själar, för det kristna livet är inte utan prövningar!

Hur då? Vad betyder det här?

”Ta på mitt ok”, sa Jesus och det betyder att vi tror på Honom

”Lär av mig”, sa Jesus och det betyder att vi lär av Ordet- Jesus är ju Ordet och att vi vandrar i Hans fotspår. Där finner vi vila för våra själar!!!

”Mitt ok är lätt”, sa Jesus! Hur då?

Det är lätt när vi tror på Honom! Han bar det tunga oket åt oss! Han bar mänsklighetens synd på korset, Han bar din och min synd! Han dog för oss!

Vi behöver bara bära det lätta oket, alltså TRO PÅ HONOM!

”Min börda är lätt,” sa Jesus. Hur då?

Jesus bar lagens tunga bördor, ja Han uppfyllde lagen. Vi behöver bara hålla Hans Ord och vandra i kärlek, vilket är lagens uppfyllelse.

Ps 55: 23

Kasta din börda på Herren, Han skall uppehålla dig. Aldrig skall Han låta den rättfärdige vackla.

1 Joh 5: 3

Detta är kärleken till Gud: att vi håller Hans bud. Och Hans bud är inte tunga.

Jer 6: 16

Så säger Herren: ”Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den.”

Jesus är den goda vägen! Vila för våra själar finner vi på vägen Jesus, inte i våra bekymmer, inte på världens väg och inte på den religiösa världens väg!

Bekymmer; Herren har sagt i sitt Ord att vi ska kasta våra bekymmer på Honom och då tar Han hand om dem och fyller oss med sin frid!

Världens väg; en kristen som lever ett världsligt liv har inte frid, där finns ingen balans, därför det går inte att ha balans med en fot i världen med dess system och en fot i Guds Rike. Med den ena foten är vi Guds vän och med den andra foten är vi Hans ovän.

Den religiösa världens väg; en kristen som vandrar på den här vägen har hamnat i lagiskhet som medför kärlekslöshet, med all dess krav.

Nej! Vi ska ha båda fötterna i GUDS RIKE, på den GODA VÄGEN, VÄGEN JESUS…där finner vi vila för våra själar.

Den sista meningen; Men de svarade: ”Vi vill inte vandra på den vägen”!

VI SÄGER:” VI VILL VANDRA PÅ DEN VÄGEN!!

Amen!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *