Veckans bön 23/5–29/5


Vårt böneämne vecka 21:

Denna vecka ber vi för vår stad/ kommun, Nynäshamn!
Tacka för:
  • Vår vackra stad/ kommun
Be för:
  • Guds plan med Nynäshamn
  • Kommunledningen
  • Människorna som bor i staden/ kommunen:
  • Specifikt
  • Alla som bor och arbetar i vår stad/ kommun
  • Sjukvården
  • Skolor; lärare och elever
  • Företagare
 Nynäs-hamn
En pilgrimssång av Salomo.
Om inte Herren bygger huset, 
bygger arbetarna förgäves. 
Om inte Herren vaktar staden,
 vakar väktaren förgäves.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *