Veckans bön 13/6–19/6


Vårt böneämne vecka 24:

Denna vecka ber vi för Israel som ständigt är under attack både på det ena och det andra sättet! Inte för att Israel är bättre än något annat land/ folk, utan därför Gud hade och har har en plan och ett syfte med landet/ folket. Det var det land/ folk som Herren utvalde för att ge frälsning till världen.
Tacka för:
  • Israel
  • Guds plan för mänskligheten
Be för:
  • Att Guds vilja och planer ska ske med Israel
  • Beskydd över landet/ folket
  • Att Herren ska avslöja onda attacker
  • Öppnade ögon för vår regering angående Israels betydelse för framtiden
  • Frid över staden Jerusalem

Israel-map

 

Johannes 4: 22
Jesus sa….frälsningen kommer från judarna
Romarbrevet 11: 17
Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd har blivit inympad BLAND DEM och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *