Veckans bön 7/11–13/11


Vårt böneämne vecka 45:

Söndagen den 13 november har vi besök av representanter från Folkbibeln som presenterar Folkbibeln 2015!

Folkbibeln 2015

Förra hösten kom Folkbibeln 2014, en ny och reviderad version av Nya testamentet och Psaltaren som är grundligt genomarbetad i harmoni med grundtexten till bättre flyt och modernare svenska. Den nya Folkbibeln har blivit varmt mottagen bland såväl förkunnare och teologer som enskilda bibelläsare.

Denna höst lanserar vi Folkbibeln 2015 – en helbibel med NT 2014 och en lätt reviderad version av Gamla Testamentet, utökat med historiska noter som kastar ljus över bibeltexten och ger ökad förståelse för Bibelns värld. Folkbibeln 2015 bevarar det bästa från svensk bibelöversättningstradition och tar bibelordet ett steg närmare en modern språkdräkt. På så sätt blir igenkänningsfaktorn hög samtidigt som texten får bättre flyt och blir lättare att förstå.

Tacka för:
  • Guds skrivna Ord/ Bibeln som är världens viktigaste bok
  • Att de flesta av oss äger en bibel
Be för:
  • Allmänt; att varje kristen ska kunna få tillgång till en bibel
  • Att folkbibeln 2015 ska bli till stor glädje för många

bibel

 

”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *