Veckans bön 11/9–17/9


Vårt böneämne vecka 37:

I en församling kan vi alla tjäna Gud. Vi har fått olika gåvor och är duktiga på olika saker. Fler av oss behöver komma in i tjänst!!
Tacka för:
  • Guds församlingstanke där alla hjälps åt
Be för:
  • Att alla i församlingen ska komma in i tjänst för Gud, inte av tvång eller pliktkänsla, utan på grund av kärleken och tacksamheten till Herren 
 
1 Korintierbrevet 12: (ord från)  kap 13, 14, 18
….vi har samma Ande utgjuten över oss…….Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många….men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *