Veckans bön 6/11–12/11


Vårt böneämne vecka 45:

Den här veckan ber vi för alla de som hjälper till med servering utöver det schema som vi har gemensamt! Vi ber också specifikt för våra mötesvakter! Allt arbete för Herren är viktigt och det är när vi hjälps åt som vi får allt att fungera! 
Tacka för:
  • Trofasta och villiga tjänare
Be för:
  • Fler som är villiga att tjäna inom dessa områden.

Apostlagärningarna 6: 5 Då det gällde tjänst vid borden:
”Alla de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, en man fylld av tro och den helige Ande, och dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia.”
Psaltaren 84: 11
”En dag i dina gårdar är bättre än tusen andra. Jag vill hellre vakta dörren i min Guds hus än vistas i de ogudaktigas boningar.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *