Veckans bön 12/2–18/2


Vårt böneämne vecka 7:

Vi har fantastiskt duktiga tekniker i vår församling och nya har tillkommit. Den här veckan ber vi för tekniker teamet!
Tacka för:
  • Bröder med gåvor inom detta område
  • Bra teknik i vår församling
Be för:
  • Glädje i tjänsten
  • Var och en och inte minst nya medarbetarna som sagt ja till tjänst
 

Psaltaren 122: 1, 9

Glädjen i att gå till Herrens hus

 En pilgrimssång av David.

  • 1: ”Jag gladdes när man sade till mig:”Vi ska gå till Herrens hus.” ………
  • v 9: ”för Herren vår Guds hus skull vill jag söka ditt bästa.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *