Veckans bön 26/2–25/3


Vårt böneämne vecka 9-12:

Veckans böneämne blir ”Veckornas böneämne” under några veckor, då jag/ Anna- Gun (som skriver ”Veckans böneämne”) inte har möjlighet att uppdatera under en tid.
Under denna tid ber vi för VÄCKELSE/ ett UPPVAKNANDE till frälsning i Jesus Kristus;  i vårt land, Sverige, och i vår stad/ kommun- Nynäshamn!
Tacka för:
  • Evangeliet som såtts i vårt land under många år
  • De olika väckelseperioder som varit
Be för:
  • Att det som såtts ska börja ge skörd, både då det gäller ”hög” och ”låg” i vårt land 
  • Att Herren ska överbevisa om synd
  • Att många ska bli födda på nytt
Johannes  16: 8- 11
”Och när han kommer ska han/ Den Helige Ande överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *