Veckans bön 21/1–27/1


Vårt böneämne vecka 4:

Ett nytt år med nya möjligheter för oss att be för specifikt böneämne varje vecka! 
Vi har flera lokala församlingar i vår stad/ kommun– Nynäshamn, och som födda på nytt  tillhör vi Guds universiella församling. På det sättet har vi en enhet i Andenmen jag tror ändå inte att vi alla måste vara under samma tak.
Lördagen 19 jan började vår ekumeniska bönevecka. Med tanke på det, tycker jag att vi denna vecka ber för ekumeniken och för samlingarna i de olika lokala kyrkorna.
Vi tackar för:
  • De olika lokala församlingarna och enskilda troende i vår stad/ kommun
Vi ber för:
  • En enhet i Anden som kommer från Gud
  • Kärlek över samfundsgränser
  • Att Jesus får vara i centrum i de olika bönesamlingarna
Efesierbrevet 4: 3- 6
Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band:
”En kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse en Herreen troett dopen Gud som är allas Fader, Han som är över alla och i alla”
Brevet är riktat till de troende i Efesus, men gäller oss lika mycket idag. Ordet är evigt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *