Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En tanke om “Gudstjänst 9/6

 • Catherine Linderholm

  Snabb länk tillgång. Bra jobbat.
  Avlyssnat fyra gånger.
  Varierande predikan. Jag förstod inte ta på bältet o sätt på hjälmarna. Bra med information om nästa Gudstjänst.
  Vid tungotal får två eller högst tre tala, en i sänder, och någon skall tolka. 28Finns det ingen uttolkare skall tungotalaren tiga vid sammankomsterna och tala till sig själv och till Gud.
  Kor 14:27