helande


Vårt böneämne vecka 20: I församlingen och bland mötesbesökare lider många av sjukdomar och problem av olika slag. Vi behöver be om Guds ingripande till helande och lösningar på problem som många bär på. Tacka för: Gud helande kraft som finns tillgänglig Läkare, sjukvårdspersonal och mediciner Be för: Guds ingripande till ande, […]

Veckans bön 15/5–21/5