Svenska folk- hyllning till Gud på nationaldagen


Sången ”Svenska folk….”

Svenska folk, du borde tacka Gud för landet han dig gav, detta land, som såg oss födas, där en gång vi får vår grav. Där föräldrahemmet trygga givit oss en barndom skön, där en älskad mor oss lärde bedja ja trosfrisk barna bön.

Han med fulla händer givit riklig bärgning åt vårt land:bröd från slätter, malm från bergen, allt är gåvor av Hans hand. Mörkgrön skog och blomsterängar, sommarsol på evig snö är ju smycken som Han strödde rikligt över land och sjö.

Satte Han vid landets gränser en osynlig änglavakt, som i ofärdstider kunde skydda det från svärdets makt. Huru eljest/ annars fick det njuta sekellånga fredens dag, medan hela världen blödde under krigets hårda slag?

Svenska folk, du borde tacka, tacka Gud av all din själ, för det land som Han dig givet, att Han vårdat det så väl. Bed att Han det vill hängna/ skydda, med sin nåd från strand till strand. Tacka så din Gud för gåvan för ett älskat fosterland!

Sången Svenska folk text; Lewi Pethrus 1952, musik: Lewi Pethrus 1952

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *