Två portar och två vägar


Matt 7: 13- 14

Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Jesus uppmanar människan att GÅ IN GENOM DEN TRÅNGA PORTEN!!! Han vet att det är bäst för oss!

Att porten är trång betyder inte att det är svårt att bli frälst, utan att det finns många sätt att leva sitt liv på, men bara ett sätt leder till evigt liv!

Jag tänker på kyrkan som är byggd över den plats i Betlehem/ Födelsekyrkan där man tror att Jesus föddes. På den finns en låg och trång port som kallas ÖDMJUKHETENS PORT. Man måste böja sig/ ödmjuka sig för att komma in. Ödmjukhet har med böjlighet att göra. Vi måste ödmjuka oss när vi går in genom den trånga porten, överlämna våra liv i Jesu händer och låta Honom vara Herre!

Vägen är smal som leder till livet! På den smala vägen följer vi Jesus och där är vi är inte ensamma, för Han är alltid med oss genom sin Ande. På den smala vägen går vi mot strömmen, där formas vi till Jesu avbild, där växer vi i vår tro, där utför vi den uppgift/ kallelse som Gud har gett oss. På den smala vägen möter vi prövningar, men där mognar vi som människor om vi håller oss på vägen. Hamnar vi i diket, antingen det världsliga diket eller det religiösa/ lagiska diket, så måste vi upp på vägen igen.

Den smala vägen är den enda som leder till evigt liv!! Jesus är den vägen, Han är vägen, sanningen och livet!

Den breda vägen leder till fördärv, många går på den, man följer med strömmen och den är enklare, men leder till evigt mörker!!

Det finns ca 7 miljarder människor på denna jord, men hur många som är pånyttfödda kristna vet bara Gud. Men Han säger att det är få som finner den smala vägen. I förhållandet att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och ”finna den samla vägen”…är det få som finner den! (1 Tim 2: 4)

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *