Ett inlägg från Stefan


Nedanstående inlägg är inskickat till vår kontaktsida, och vi väljer att publicera det här:

Jag heter Stefan och tror att Jesus Kristus är Herren och Frälsaren och tror att han tog på världens synder när han dog på korset och tror att Gud Fader uppväckte honom från döden och att han lever.

Herren Jesus Kristus säger: ” Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen.” (Matt 18:19)
Ber gärna för detta och du får gärna dela detta böneämne till andra kristna.

Att Gud Fadern i Jesus Kristus namn fyller min ande, själ, hjärta, förstånd och allt i mig med sin kärlek så mycket det går och att denna kärlek överflöda i mig (och leda mig) och genom mig till människor så jag älskar allt som Jesus Kristus älskar på ett synligt sätt med ord, handling och i sanning och att jag älskar mig själv som han, älska kyrkan som han och älska min nästa som han.

Bibelord som stöder min bön

”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ” Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd .Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.” (Matteusevangeliet 22:36-39″

 

”Han har berättat för oss om er kärlek i Anden”.
 (Kolosserbrevet 1:8)

 

”Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss.
” (Romarbrevet 5:5)

 

”Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme,” (Filipperbrevet 1:9)

 

”Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er.” (1 Thessalonikerbrevet 3:12)

 

”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.” (Johannesevangeliet 13:34)

 

”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning.” (1 Johannesbrevet 3:18)

 

”Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig.” (Romarbrevet 15:30)

 

”Kristi kärlek driver oss , för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött.” (2 Korinthierbrevet 5:14)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *