Guds kärlek i våra hjärtan


Romarbrevet 5: 5b ….ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som Han har gett oss.

När vi blev födda på nytt blev Gud vår Fader och Han är kärlekens Gud. Vi är födda av kärlek. Guds natur finns i oss och som troende tillhör vi en kärleksfamilj. Så är det bestämt iallafall, men vi kanske inte utövar den kärleken fullt ut?

Kärlek är grunden för all aktivitet i Kristi Kropp/ Guds församling på jorden. Kärlek bör vara drivkraften och ingenting annat. Inte hur stor tro vi har och inte hur stor tjänst vi har och inte heller hur många gåvor vi har etc.

Johannes 13: 34 (Jesus säger) Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskar er skall också ni älska varandra.

Som troende ger Gud oss ett bud att vi skall älska varandra- inte ett förslag!

Matteus 5: 44- 45 (Jesus säger) Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

Orsaken till att vi som troende kan göra detta, älska våra fiender, välsigna dem som förbannar oss och göra gott mot dem som hatar oss, är på grund av Guds kärlek i oss. Vi väljer att älska våra medmänniskor. Det innefattar att ge sitt liv till nytta för mänskligheten och det syftar huvudsakligen på att ge upp vår egenvilja och ta inte minst tid i  förbön för vår medmänniska. Vi har alla olika uppgifter och gåvor, och det finns mycket gott vi kan göra för medmänniskan, men att be det är varje pånyttfödd kristen kallad till.

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *