Frimodighet i bön


Jesaja 43: 25- 26

Det är jag, jag som FÖR MIN EGEN SKULL stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg. Påminn mig, låt oss gå tillrätta med varandra, tala så att du kan få rätt

Detta är en uppmaning till Israel men också till oss/ församlingen. Gud är en förbunds-Gud och Han håller förbundet med oss.

Vi kan komma till Gud i FRIMODIGHET på grund av att vi fått Jesu rättfärdighet som gåva, och vi behöver inte komma som tiggare, ja i ödmjukhet och i tacksamhet för Guds nåd, men med vissheten att vi fått Jesu rättfärdighet.

Gud sa: för sin egen skull stryker Han ut våra överträdelser….varför? Så att Han kan välsigna oss/ svara på våra böner!

Vi är Kristi Kropp och kroppen kan gå in i vår Herres närhet med samma förtröstan som huvudet.

I FRIMODIGHET kommer vi till Gud!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *