Samhällsansvar


I den situation som vi nu befinner oss, med många nya människor i vårt land, behöver vi greppa vårt ansvar. Många av dem som kommer hit, gör det med både inre och yttre sår. De kan många gånger fortfarande befinna sig i chock och det är inte alltid som de reagerar som vi kanske förväntar oss. Därför behöver vi vara extra generösa under den tid som nu är och under många år framöver.

Romarbrevet 13:7-10 säger:

Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Som Jesu lärjungar uppmanas vi att ta våra skyldigheter på allvar. Även om vi är rädda för dem vi inte känner, uppmanar Gud oss att älska dem och skulle det vara så att vi blir ovänner och till och med fiender, så befaller vår Gud oss att älska dem ändå. Det bästa sättet att visa vad Sverige är för land, är att visa på omsorgen om vår nästa. Kan vi visa var och en som kommer hit det som Paulus kallar ”en väg som vida överträffar alla andra”, då har vi en framtid! Vägen finns i 1 Korinthierbrevet 13:4-8

Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orätten men har sin glädje i sanningen.Den fördrar allting, den tror allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig!

Lever vi på detta sätt så har vårt land en framtid, gör vi inte det så kommer vår nation att gå under som så många andra före oss. Låt oss alla ta vårt samhällsansvar och visa solidaritet och kärlek mot vår nästa!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *