Börja det nya året med bön!


Ett nytt år 2016 med allt vad det kan innebära! Det bästa vi kan göra är att lägga det i Guds händer och att börja året med bön!

1 Tim 2. 1- 4

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lungt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Gud manar oss troende- dig och mig, genom Paulus att sätta något FÖRST…”först och främst” inte på andra eller tredje plats. Han vill att vi ska be och Han börjar med ”alla människor”, sen för kungar och alla i ledande ställning”.

Varför?

För att vi ska kunna leva ett lugnt och stilla liv, gudfruktigt och värdigt! Och för att människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen!

På vilka grunder kan vi göra det?

Därför vi är ett med den store förebedjaren- Jesus Kristus. Vi är Krist Kropp och där Herren är där finns Hans Kropp. Jesus är huvudet och hör samman med kroppen.

Vi kan be, åkalla, bönfalla och tacka som Jesus gjorde; ibland med höga rop, ibland tyst och stilla, ibland under tårar…suckar. vi är levande människor och inte robotar som gör likadant hela tiden.

Tillsammans ber vi för det nya året och tillsammans fortsätter vi att be hela året! Vi lever i mörka tider på många sätt men Gud har kallat oss att vara ljus i mörkret och vi ska inte tröttna på att be och göra gott hur än omständigheterna ser ut!

Gud är större än varje omständighet!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *