Veckans bön 9/5–15/5


Vårt böneämne vecka 19:

Denna vecka firar vi pingst och den ska vi lyfta upp i bön.
I Nya Testamentets tid firar vi den Helige Andes utgjutande på Pingstdagen. Den här dagen föddes / manifisterades den kristna församlingen. Från denna stund har Guds Ande funnits tillgänglig för alla och blir verklighet för den som tror och vill följa Jesus.
Tacka för:
  • Guds församling; den universiella samt vår egen lokala församling
  • Guds Ande
Be för:
  • Att Pingsten blir verklighet i mångas hjärtan
  • Att Guds Rike ska fortsätta att växa, i vårt land och i vår kommun och utöver världen
  • Våra gudstjänst-möten under Pingsthelgen
  • Att de i vår församling som inte är andedöpta- talar i tungor ska få uppleva detta under
 Pingstdagen
Apostlagärningarna 2: 1- 4
När pingstdagen kom var de alla församlade (120 st troende). Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål (dvs andra språk), med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *