Veckans bön 30/5–5/6


Vårt böneämne vecka 22:

Vi lever i en orolig tid som även vi här uppe i Norden känner av, och det känns viktigt att be för denna del av världen! I Norden ingår fem länder; Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige.
Tacka för:
  • Att vi här i Norden varit förskonade från krig under en lång tid
  • Goda relationer mellan länderna i norr
  • Korset i varje lands flagga
Be för:
  • Att Herren ska beskydda Norden
  • Fortsatt goda relationer med grannländerna
  • Att Herren ska hjälpa oss ta hand om flyktingar
  • Att vi ska få uppleva VÄCKELSE i Norden
Nordens_flaggor
Markus 16: 15
Och Han/ Jesus sa till dem/ lärjungarna: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen!
Detta gäller också oss idag, som är Hans lärjungar 2016. Evangeliet är för Norden också!!!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *