Veckans bön 30/1–5/2


Vårt böneämne vecka 5:

Vi står inför förändringar i församlingen både då det gäller ny pastor och ev ny kyrka i framtiden. Detta behöver vi be för och specifikt under veckan som ligger framför, men naturligtvis tills vi ser bönesvaren.
Tacka för:
  • Guds trofasthet i allt
  • Vår nuvarande kyrka som byggdes i kärlek på 70- talet
  • Vår nuvarande pastor Marcus
Be för:
  • Att Guds vilja ska ske då det gäller ny pastor, vem Han har kallat för en tid som denna
  • Att Guds vilja också får ske i allt, som gäller tankarna runt en ev. ny kyrka
 Vem ska efterträda Marcus??
 ??????
”Gråtande skall de komma, men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem
till vattenbäckar på en jämn väg där de inte skall stappla.…..”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *