Veckans bön 27/2–5/3


Vårt böneämne vecka 9:

Denna vecka ber vi för församlingens musiker och sångare! Det är en viktig del i våra liv och våra gudstjänster att spela och sjunga till Guds ära. Musik och sång berör våra hjärtan på ett alldels speciellt sätt.
Tacka för.
  • De som tjänar inom sång och musik
Be för:
  • Fler arbetare som fått gåvan att tjäna inom detta område  
 
Sjung till Honom en ny sång, 
spela vackert med jubelrop!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *