Veckans bön 18/9–24/9


Vårt böneämne vecka 38:

Det är åter dags för ABC- Bibelskola i Stockholms län som gäller 10 tillfällen i höst, med början torsdagen den 21 september kl 18. 00. Denna satsning behöver vi ber för!
Tacka för
  • Möjligheten att på detta sätt få lyssna till bibelundervisning
Be för:
  • Stark bra undervisning
  • Bibellärarna
  • Att satsningen ska bära frukt
  • Att många ska deltaga
 
”Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *