Veckans bön 16/10–22/10


Vårt böneämne vecka 42:

Vår församling har två missionsåtagande som vi behöver be för. Vi börjar med Voice of Hope /Hoppets röst- webbradio. Arbetet är mycket fruktbärande!
Tacka för:
  • Att vi som församling får vara med att ge ut evangeliet på arabiska till många andra länder. Paul Vasilios från Egypten boende på Cypern som leder radioarbetet
  • Tekniken när den används till Guds ära
  • Alla som ger och ber för radioarbetet
Be för:
  • Paul och hans familj
  • Alla som medverkar i webb- radioarbetet
  • Mer ekonomiskt stöd åt Paul från enskilda och församlingar/ organisationer
  • Alla som kontaktar radion
  • Framtiden för de som blir frälsta, att de ska finna en församling (Paul kontaktar husförsamlingar i vilket land och stad det gäller, så långt det går) 
  • Att radion också kan bli en församling man samlas runt för att höra Guds Ord
Markus 16: 15
”Och Han/ Jesus sa till dem.” Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.