Veckans bön 1/10–7/10


Vårt böneämne vecka 40:

På fredag- lördag 5- 6 oktober i Uppsala Pingst, är det åter dags för Swedish Gurus of Tech att hålla en konferens angående ljud och ljus i våra församlingar. Vi gläder oss åt detta arbete/ tjänst som är en välsignelse för hela vår församling!
Tacka för:
  • Att Sw Gu Tech har gjort det möjligt för tekniker m fl. att lära sig mer om ljud och ljus i sina församlingar
  • Johan och Albin som går i spetsen för detta arbete
Be för:
  • Johan och Albin samt alla som är involverade, specifikt för talarna
  • Uppsala Pingst som tar ett stort ansvar
  • Att många ska anmäla sig och komma
  • ”En fruktbärande” konferens
Kolosserbrevet 2: 3
”I Honom / Jesus är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *