Månadens bön oktober


Vårt böneämne för oktober:

Vi behöver bli flera som arbetar för att Guds rike ska utbreda sig i vår stad/ kommun! Denna månaden fokuserar vi på att be om arbetare till församlingens olika verksamhetsområden!

Tacka för:

  • Herrens trofasthet samt trofasta arbetare

Be för:

  • Arbetare inom församlingens olika verksamhetsområden

Lukas 10: 2

Han- Jesus sa till dem- lärjungarna: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skörden Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *