Månadens bön maj


Vårt böneämne för maj månad:

Vi går snart in i maj 2020 och pandemin är ännu inte under kontroll, så vi fortsätter att be mot den, att Herren ska stoppa den!

Då vi som församling, just nu, inte kan träffas på vanligt sätt har vi börjat med gudstjänster via nätet. Det känns bra att möjligheten finns, så vi kan fortsätta gudstjänsterna även om det är på ett annat sätt. Thomas sa; ”vi ställer inte in, vi ställer om”!! Men allt detta nya behöver vi be för!!

Tacka för:

  • Tekniken, när det används till Guds ära

Be för:

  • Att Herren ska stoppa pandemin
  • Att Herren håller sin hand över sändningarna
  • Alla som är involverade i tekniken
  • Specifikt för Thomas och Albin som måste predika i en tom kyrka och som måste föreställa sig folket som lyssnar
  • Att vi ska nå nya människor på detta tekniska sätt att bygga församling

Lärjungarna hade inte fått någon fisk och den uppståndne Jesus visar dem ett nytt sätt att fiska!

Johannes 21: 6
Han/ Jesus sa: ”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få….”

På samma sätt kan Jesus visa oss nya sätt att nå människor!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *