härlighet


Jesaja 60: 1- 3 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herren härlighet går upp över dig. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, Hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen […]

Löften till Guds folk