sörja


1 Tessalonikerbrevet 4: 13 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Sorg har drabbat oss var och en, eller kommer att drabba oss förr eller senare under vårt […]

Att sörja